Account verwijderen

Account verwijderen

App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexwrapp.app
Developer: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Flexwrapp+B.V.

Flexwrapp biedt zelf geen mogelijkheid om een account te verwijderen. Wel is het mogelijk om een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres waarvoor het account verwijderd moet worden naar support@flexwrapp.com met daarin uitgesproken de wens het Flexwrapp-account te verwijderen en expliciet de accountnaam waarvoor dit dient te gebeuren.

Hierop volgend zal het account op korte termijn verwijderd worden. Dit is een volledige verwijdering, dit wil zeggen dat alle data gerelateerd aan het account direct verwijderd is.

De volgende gegevens worden verwijderd:

*Login gegevens
*Gegevens van gekoppelde bureaus
*Gegevens verstrekt door gekoppelde bureaus (ook documenten)
*Berichten